X
Julkaistu: 16.09.2018

Rakennusalan haasteita ratkottiin Lujariihi-menetelmällä koko toimialan edustajien kesken

Lujatalo teetti Kantar TNS -tutkimuslaitoksella kyselyn, jonka avulla selvitettiin rakennusalan suurimpia haasteita. Yhdeksi suurimmista haasteista miellettiin toimialan uusiutumiskyvyttömyys. Rakennusalan tuottavuus ei ole kehittynyt viime vuosikymmeninä juurikaan eikä esimerkiksi digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia ole onnistuttu merkittävästi hyödyntämään. Lujatalo kutsui elokuun lopussa viitisenkymmentä rakennus- ja kiinteistöalan vaikuttajaa ja asiantuntijaa Finlandiatalolle ratkaisemaan yhdessä rakennusalan haasteita Lujariihi-menetelmää hyödyntäen.

Lujariihi on Lujatalon kehittämä työpajamalli, jonka avulla eri näkökulmaa edustavat osapuolet kokoontuvat pyöreän pöydän ääreen. Osallistujien näkemykset ja toiveet muotoutuvat riihen aikana yhteisiksi tavoitteiksi ja innovatiivisiksi ratkaisuiksi. Koko päivän kestäneen työpajatyöskentelyn jälkeen saatiin lopputulemana runsaasti uusia ajatuksia ja ideoita, joita tullaan työstämään eteenpäin sekä myös jo mahdollisuuksien mukaan viemään sellaisenaan käytäntöön.

Rakennusalan haaste -tapahtuma alkoi Lujan hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalon avaussanoilla, jonka jälkeen pankkialan murroksen pioneeri ja Lujan hallituksen jäsen Reijo Karhinen puhui muutoksen tekemisestä. Tämän jälkeen tilaisuuden isäntä, Lujatalon hankekehityspäällikkö Niila Aunio, esitteli rakennusalan haasteita kartoittavan tutkimuksen tulokset, jotka toimivat taustoittavana materiaalina työpajoihin.

Lujariihi-työpajojen fasilitaattorina toimi Lujatalon pitkäaikainen yhteistyökuppani, Innotiimi. Yhteensä 11 eri ryhmää sai toimeksiannon kahden eri otsikon alla: 1) Toimintakulttuurin muutosta kiihdyttävien toimenpiteiden tunnistaminen, 2) Toimenpidesuunnitelmien laadinta tunnistettujen kehitystoimenpiteiden pohjalta. Tulosten kiteyttäjänä hyödynnettiin live-piirrostekniikkaa, jonka toteutti Linda Saukko-Rauta, Redaredan Oy:sta.

Ja sitten itse tuloksiin; Miten rakennusalan toimintakulttuuria ja asenneilmastoa saadaan kehitettyä niin, että se kannustaa uusien asioiden keksimiseen, kokeiluun ja käyttöönottoon – ja sitä kautta koko toimialan tuottavuus- ja laatuloikkaan?

Keskeisimpänä ratkaisuna olisi saada ala kiinnostavaksi nuorille. Näin alan tunnettuus ja vetovoimaisuus kasvaisivat entisestään.  Globaali open innovation -alusta nähtiin toiseksi potentiaalisimpana ratkaisuna. Se olisi eräänlainen digi-alusta, jolla kerättäisiin asiakkaiden ideoita globaalisti synnyttäen datasta ideoita ja luoden siten yrityksille innovaatiotarpeita. ”Ristiin pölytyksen” nähtiin olevan myös tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että toimialarajat tulisi hävittää ja saada kaikki ammattikunnat kiinnostumaan rakennetusta ympäristöstä.

Muita keskeisiä ratkaisuja rakennusalan haasteisiin nähtiin ryhmätöiden pohjalta olevan läpinäkyvän yhteistyön lisääminen, positiivinen sopimuskulttuuri, tietomallistandardista sopiminen, koko rakentamisen kaaren käsittävän avoimen alustan palvelumuotoilu, asukaslähtöiset asuinympäristöt, työpajamallien hyödyntäminen rakennushankkeissa, rakentamisen kannustejärjestelmän muuttaminen niin, että se kannustaa kaikkia osapuolia (ml. Viranomaiset) parhaaseen lopputulokseen, asiakkaan arvojen tunnistaminen ja avoimuus kaikessa tekemisessä, brändättyjen palvelutuotteiden kehittäminen, avoin arvo-alusta, johtamisen uudistaminen sekä uuden elämän löytäminen vajaakäyttöisille tiloille.

Jos haluat olla mukana jatkossa ratkomassa toimialan yhteisiä haasteita tai tiedät työyhteisöstäsi jonkun, jonka tulisi olla ehdottomasti mukana, vastaa tähän kyselyyn!

Tiivistelmät työpajaryhmien tuloksista 20180830 RAH – Tuloskooste

Live-kuvitukset tapahtumasta: 20180830 RAH livepiirrokset_small

Tulokset kyselystä löytyvät täältä

Lisää uutisia