X
Julkaistu: 19.03.2020

Lujatalon toiminta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman poikkeustilan aikana

Monien muiden yritysten tapaan myös Lujatalossa on tehty rajoituksia toimintaan, jotta koronaviruksen leviämistä saataisiin rajoitettua ja hidastettua ja työmaiden toimintaa jatkettua mahdollisimman häiriöttömästi.

Tällä hetkellä Lujatalon työmaat toimivat keskeytyksettä, mutta varaudumme nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Mikäli tilanne muuttuu, tulemme viestimään siitä kaikille asianomaisille välittömästi.

Olemme aktiivisesti yhteydessä logistiikkakumppaneihimme ja alihankkijoihin varmistaaksemme työmaittemme häiriöttömän toiminnan ja teemme välittömästi tarvittavia toimenpiteitä, mikäli koronaviruksen leviäminen niitä edellyttää.

– Lujien arvojen ja strategiamme mukaisesti keskitymme nyt Lujatalolla riskien hallintaan, henkilöstöön ja asiakkaisiimme. Tavoittelemme työmaiden ja tukitoimintojen toimimista keskeytyksettä. Tämä edellyttää jokaiselta lujalaiselta ja työmaillamme toimivalta annettujen ja tarkentuvien ohjeiden täsmällistä noudattamista, jotta mahdollisimman harva meistä sairastuisi. Koronaviruksen jälkeen rakennusala ei jatku samasta tilanteesta, jossa se oli maaliskuun alussa, mutta rakentaminen jatkuu ja virkistyy jälleen – se on varmaa. Pidetään toisistamme huolta – yhdessä rakentaen ja yhdessä Korona selättäen, sanoo Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää.

 Lujatalo Oy:n ohje aliurakoitsijoillemme ja kaikille työmaillamme työskenteleville

Lujatalo Oy edellyttää, että kukin työnantaja varmistaa henkilöstönsä osalta, ettei koronaviruksesta aiheudu terveydelle tai työturvallisuudelle vaaraa yhteisellä työpaikalla sekä hoitaa sisäisen ohjeistuksensa tältä osin. Aliurakoitsijan on syytä tutustua ja jatkuvasti seurata Suomen terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistusta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Aliurakoitsijan on ilmoitettava työmaan työnjohdolle, jos aliurakoitsijan työntekijä jäisi pois töistä koronavirusepäilyn takia.

Lujatalo edellyttää, että alihankkijat hoitavat sopimuksen mukaiset velvoitteensa niin aikataulun kuin laadun osalta. Mikäli jonkun alihankkijan työn suorittamista vaikeuttaisi koronavirus, tulee ko. alihankkijan ilmoittaa asiasta välittömästi päätoteuttajalle ja ryhtyä kaikissa vallassaan oleviin toimenpiteisiin korvaavan työvoiman tai tavaran hankkimiseksi, vahingon rajaamiseksi sekä viivästyksen välttämiseksi sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Suosittelemme, että aliurakoitsija ottaa huomioon, että kotiin matkustamista ulkomaille ja sen jälkeen paluuta työmaalle työskentelemään tulee tässä tilanteessa välttää.

Asiakassuhteiden hoito

Lujatalolla on tehty useita ennakoivia toimenpiteitä, joilla tartuntariskiä estetään henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Muutoksia on tullut mm. asiakastapaamiskäytäntöihin, jotka tehdään mahdollisuuksien mukaan virtuaalisesti tai puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Henkilöstölle suositellaan etätöiden tekemistä mahdollisuuksien rajoissa. Kasvokkain tapaamisissa pidämme suositeltua välimatkaa toisiimme, emme kättele, eivätkä työntekijät saa tulla työmaalle tai työpaikalle pienissäkään flunssan oireissa.

Tarjoamme ajantasaista tietoa Lujatalon tilanteesta

Päivitettyä tietoa Lujatalon tilanteesta ja toimista on nettisivuillamme www.lujatalo.fi. Lähetämme myös tietoa uutiskirjeiden välityksellä tarvittaessa.

Pyydämme teitä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä Lujatalon yhteyshenkilöönne työmaan toimintaan, toimituksiin tai muihin mieltä askarruttaviin asioihin liittyen.

Julkaistu: 25.11.2021

Lujatalo on valittu toteuttamaan Vantaan vankilan lisärakennus

Lujatalo on voittanut Vantaan vankilan lisärakennuksen toteutuksen. Allianssimallina toteutettava lisärakennushanke on kooltaan noin 12 000 brm2 ja hinta-arvio on noin 56 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii Senaatti‐kiinteistöt ja hankkeen käyttäjä on Rikosseuraamuslaitos (RISE). Lisäksi tehdään muutostöitä noin 1500 neliömetriä.

Lue lisää
Lisää uutisia