X

Asuntokaupan sanastoa

RS-järjestelmä
RS lyhenne tulee sanoista ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema”. Uuden asunnon ostajien etuja asunnon rakennusvaiheessa suojaa RS-järjestelmä, jota säännellään asuntokauppalaissa. Rakennuttajan on asetettava yhtiön ja osakkeenomistajien hyväksi vakuudet. Niillä pyritään turvaamaan kohteen valmistuminen ja valmistumisen jälkeen ilmenneiden vikojen ja puutteiden korjaaminen. Vakuuksien lisäksi muita suojamääräyksiä ovat: rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti ja myyjän on jätettävä lain edellyttämät turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin. Turva-asiakirjojen säilyttäjän tulee painattaa osakekirjat hyväksytyssä painolaitoksessa ja säilyttää ne. Ostajilla on oikeus valita edustajikseen rakennustyöntarkkailija ja tilintarkastaja

Varausmaksu
Varausmaksu maksetaan ennakkomarkkinoinnissa olevan huoneiston varaamisesta. Varausmaksu ei ole sitova, ja se palautetaan täysimääräisesti jos ostaja peruu varauksensa. Varausmaksu ei myöskään velvoita rakentajaa ennakkomarkkinointivaiheessa rakentamaan kohdetta. Kaupan toteutuessa varausmaksu lasketaan osaksi maksettua kauppahintaa.

Myyntihinta
Myyntihinta eli kauppahinta on summa, jonka ostaja maksaa myyjälle kaupan toteutuessa.

Velaton myyntihinta
Velaton myyntihinta  tarkoittaa maksettua myyntihintaa, johon lisätään myytävien osakkeiden yhtiölainan osuus.  Ostajalla on mahdollisuus valita, lyhentääkö hän yhtiölainaa kuukausittain pääomavastikkeena asunto- osakeyhtiölle vai maksaako oman osuutensa yhtiön lainasta kerralla pois taloyhtiön valmistuessa tai myöhemmin.

Varainsiirtovero ja ensiasunnon ostaja
Asunto-osakkeen kaupan yhteydessä maksetaan varainsiirtoveroa 2 prosenttia asunnon velattomasta hinnasta. Vero maksetaan kahden kuukauden kuluessa taloyhtiön valmistumisesta ja omistusoikeuden siirtymisestä varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella verottajan tilille. Omistusoikeus siirtyy kun koko kauppahinta on maksettu. Jos asunnon kanssa samassa yhteydessä ostetaan autohalli- tai  muu autopaikkaosake, maksetaan siitäkin varainsiirtovero kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

Maksetusta varainsiirtoverosta annetaan selvitys asunto-osakeyhtiön hallitukselle, jonka jälkeen ostaja merkitään asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon. Osakasmerkintää ei voida tehdä ilman tätä selvitystä.

Varainsiirtoverolain mukaan ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • Omistat asunnosta vähintään puolet.
  • Olet täyttänyt 18 mutta et vielä 40 vuotta ennen kauppakirjan allekirjoittamista.
  • Asunto tulee omaan käyttöösi ja muutat siihen kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
  • Et ole aikaisemmin omistanut vähintään 50 %:a asunnosta tai asuinrakennuksesta.

Vaikka ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, osakehuoneiston ostosta on toimitettava varainsiirtoveroilmoitus verotoimistoon.

 

ASUNNON TARKASTUKSET JA RAKENNUSAIKAINEN VALVONTA

Ennakkotarkastus
Ennen asuntokohteen valmistumista ostajalla on mahdollisuus tarkastaa valmistuva asunto ja kirjata ylös mahdolliset puutteet tai virheet. Pyrimme korjaamaan havaitut virheet ennen kohteen valmistumista ja asunnon luovutusta ostajalle.

Muuttotarkastus
Muuton yhteydessä ostaja tarkistaa uuden asunnon, ja kirjaa ylös huoneiston mahdolliset virheet ja puutteet. Urakoitsija korjaa kaikki asumista haittaavat virheet mahdollisimman pian. Asumista haittaamattomia virheitä voidaan siirtää vuosikorjausten yhteydessä korjattavaksi.

Hallinnonluovutuskokous
Uuden asunto-osakeyhtiön hallinnonluovutuskokous järjestään noin 3 – 6 kuukauden kuluttua yhtiön valmistumisesta. Kokouksessa yhtiön rakennusaikainen hallitus vaihdetaan osakkaista valittuun hallitukseen.

 

VASTIKKEET

Hoitovastike
Hoitovastiketta maksetaan taloyhtiölle, ja se sisältää isännöitsijäyhtiön kulut ia kiinteistönhuollon ja ulkoalueiden hoidon, jätehuollon, yhteisten tilojen sähkölaskut, kiinteistöveron ja vakuutusmaksut.

Pääomavastike
Pääomavastikkeella maksetaan asuntokohtaista osuutta taloyhtiön yhtiölainasta. Ostaja voi maksaa oman osuutensa yhtiölainasta pois joko osittain tai yhdellä kertaa, miten on sovittu taloyhtiössä.

Yhtiövastike
Yhtiövastike sisältää hoito-, pääoma-, ja vuokravastikkeet. Yhtiövastikkeella tarkoitetaan vastiketta, jonka kautta maksetaan asuntokohtaista osuutta asunto-osakeyhtiön kaikista kuluista.

Tontinvuokravastike
Mikäli asunto-osakeyhtiön tontti on vuokratontti, maksetaan tontinvuokravastikkeella asuntokohtaista osuutta yhtiön vuokratontin kuluista.