X

Työmaaliikenteen pääreitit

Roihupellon kampus

Työmaa on iso ja pitkäkestoinen. Työmaaliikenteen määrä on väistämättä huomattava.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan ympäristön nopeusrajoituksiin.