X

Vastuullinen rakentaja

Lujatalo Oy toimii rakentajana vastuullisesti. Kannamme toiminnassamme vastuuta ympäristöstä ja maapallon säilymisestä tuleville sukupolville. Kunnioitamme kestävään kehitykseen liittyviä arvoja samalla, kun vastuullisuus on osa kaikkea liiketoimintamme päätöksentekoa.

Tulevaisuuden turvaaminen on yhtiössämme tärkeintä. Arkipäivän työssämme vältämme turhaa riskinottoa, emmekä tingi työturvallisuudesta missään tilanteessa. Haluamme olla turvallinen työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani. Liiketoimintamme on oltava tehokasta ja kannattavaa, sillä se takaa yrityksen jatkuvuuden ja mahdollisuuden kehittymiseen. Noudatamme tinkimättä Lujia toimintatapoja ja eettisiä ohjeita. Eettiset toimintatavat ja periaatteet tukevat myös kestävää kehitystä sekä yhtiön ja sen työpaikkojen jatkuvuutta. Lujan toiminta on vastuullista, laadukasta ja turvallista.

Arvostamme laadukasta esihenkilötyötä ja tiimityöskentelyä sekä omassa työssämme että toimiessamme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Paras asiakaskokemus syntyy, kun kaikki tekevät parhaansa omassa työssään ja tuntevat vastuunsa asiakkaiden tyytyväisyydestä.

Olemme sitoutuneet valittujen YK:n Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseen.

Olemme myös FIBS ry:n Pro-jäsen. Haluamme olla mukana vauhdittamassa kestävää liiketoimintaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Fibs Pro

Vähennämme kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia

Kehitämme laadukasta, terveellistä ja turvallista sekä kestävää infrastruktuuria ja rakennuskantaa. Edistämme ja kehitämme korjausrakentamista ja osallistumme julkisten hankkeiden kilpailutuksiin. Suosimme ympäristöystävällisiä ratkaisuja tuotteidemme suunnittelussa sekä hankekehityksessä materiaalien ja energiaratkaisujen suhteen sekä teemme täydennysrakentamishankkeita kaupunkeja tiivistäen.

Kestävää kaupunkirakentamista edustavat myös elinkaarimallilla rakennetut hankkeet, joissa otamme vastuun asiakkaalle rakennettavan kiinteistön sekä kiinteistötekniikan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta jopa useiksi kymmeniksi vuosiksi.

Lue lisää

Luomme ekologisesti kestäviä tuotteita ja asumisen tapoja

Haluamme rakentaa koteja, joissa jokainen voi elää itselleen sopivasti ekologista elämää ja vaikuttamaan asumisen hiilijalanjälkeensä. Tärkeimpiä näkökulmia näihin ovat energiatehokkuus, rakentamisen ajan hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän asumisen mahdollistaminen.

Lue lisää

Täytämme asiakkaamme tarpeet ja luomme lisäarvoa, mikä luo taloudellista menestystä

Liiketoimintamme on taloudellisesti kannattavaa, asiakaskeskeistä ja innovatiivista. Kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa mm. Lujariihi-työpajamallin avulla.

Asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Lujatalo lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti.

Lue lisää

Johdamme säntillisesti kumppanuuksia ja yhteistyötä, mikä tuo menestystä kaikille

Hyväksymme ainoastaan reilun kilpailun emmekä tee mitään lainvastaista kilpailua rajoittavaa yhteistyötä. Yhteistyökumppaneihimme nähden toimimme itse rehdisti ja luottamuksen arvoisesti. Edellytämme myös yhteistyökumppaneidemme toimivan asettamiemme odotusten mukaisesti esimerkiksi työturvallisuudessa tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa.

Teemme oppilaitosyhteistyötä eri muodoissa ja tarjoamme harjoittelupaikkoja sekä pyrimme edistämään alan houkuttelevuutta. Lahjoituksemme kohdistuvat Aseman Lapset ry:lle, SOS-Lapsikylälle ja Ensi- ja turvakotien liitolle.

Lue lisää

Edistämme henkilöstömme ja työmaillamme työskentelevien terveyttä ja hyvinvointia

Työturvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Emme ota työskennellessämme työturvallisuusriskejä omasta emmekä muiden puolesta. Huolehdimme työympäristöstämme, työskentelytavoistamme ja työvälineistämme. Vaalimme yrityksessämme työturvallisuuskulttuuria.

Edistämme aktiivisesti työntekijöidemme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Edistämme myös organisaatioidemme monimuotoisuutta. Emme hyväksy minkäänlaista työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää tai asiatonta käytöstä.

Lue lisää

Tavoittelemme tuotteessamme ja toiminnassamme hiilineutraaliutta sekä säästämme luonnonvaroja

Teemme päätöksemme ympäristöarvoja kunnioittaen ja luonnonvaroja säästäen. Pyrimme tekemään tuotteistamme ja toimintatavoistamme ekologisesti kestäviä.
Kehitämme jatkuvasti käyttämiämme rakennusmateriaaleja ja niiden kiertoa. Lajittelemme ja kierrätämme työmaillamme sekä tutkimme vähähiilisten rakennusmateriaalivaihtoehtojen käyttöä uudisrakentamisessa. Laskemme kaikkien omaperustaisten uudiskerrostalojen hiilijalanjäljen ja teemme toimia, jotka pienentävät sitä. Pyrimme jatkuvasti myös alentamaan rakennustoimintamme hiilijalanjälkeä (scope 1 ja scope 2) esimerkiksi käyttämällä energiatehokasta kalustoa sekä lämmittämään työmaitamme vähähiilisillä energiamuodoilla.

Lue lisää

Olemme sitoutuneet valittujen YK:n Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseen osana vastuullista toimintaamme

YK tavoite 11
Vähennämme kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia

Toimenpiteemme YK:n Agenda 2030 tavoitteen numero 11 saavuttamiseksi.
Lue lisää…

Tavoite 12
Luomme ekologisesti kestäviä tuotteita ja asumisen tapoja

Toimenpiteemme YK:n Agenda 2030 tavoitteen numero 12 saavuttamiseksi.
Lue lisää…

Tavoite 8
Täytämme asiakkaamme tarpeet ja luomme lisäarvoa, mikä luo taloudellista menestystä

Toimenpiteemme YK:n Agenda 2030 tavoitteen numero 8 saavuttamiseksi. Lue lisää…

Tavoite 3
Tuemme henkilöstömme ja työmaillamme työskentelevien terveyttä ja hyvinvointia

Toimenpiteemme YK:n Agenda 2030 tavoitteen numero 3 saavuttamiseksi. Lue lisää…

Tavoite 13
Tavoittelemme tuotteessamme ja toiminnassamme hiilineutraaliutta sekä säästämme luonnonvaroja

Toimenpiteemme YK:n Agenda 2030 tavoitteen numero 13 saavuttamiseksi. Lue lisää…