X

Wärtsilä Smart Technology Hub – Lujatalon työmaa-info

Lujatalo urakoi Vaasan Vaskiluotoon Wärtsilälle uuden tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen, Smart Technology Hubin. Tällä sivustolla kerromme työmaan edistymisestä, informoimme lähiasukkaista mahdollisista haitoista sekä vastaamme työmaata koskeviin kysymyksiin.

Varsinaisen Smart Technology Hubin rakennusala on yli 58 000 bruttoneliömetriä. Sen lisäksi rakennetaan erillinen toimistorakennus, jonka rakennusala on noin 15 000 bruttoneliömetriä. Smart Technology Hubista tulee tärkeä osa Wärtsilän maailmanlaajuisesta osaamiskeskusten verkostoa. Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen. Uuteen tutkimus- tuotekehitys ja tuotantokeskukseen siirtyvät kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä logistiikka ja huollon verstastoiminnot Runsorista. Wärtsilä on Vaasan suurin yksityinen työllistäjä 3 000 työntekijällään.

Smart Technology Hubin urakoitsijana toimii Lujatalo, jonka Pohjanmaan alueyksikkö vastaa tavoitehintaisena projektinjohtourakkana toteutettavasta hankkeesta. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Sweco Architects Oy. Smart Technology Hubin rakentaminen tulee työllistämään Vaasassa 250–300 rakentamisen ammattilaista – niin Lujatalon omaa henkilöstöä kuin alihankkijoita. Smart Technology Hubin on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tällä sivustolla kerromme työmaan edistymisestä ja informoimme lähiasukkaita mahdollisista haitoista. Sivuston kautta on mahdollista antaa myös työmaata koskevaa palautetta, huomioita ja kehitysehdotuksia.

Ajankohtaista

Julkaistu: 30.04.2021

Wärtsilän Smart Technology Hubin toimistorakennukselle käyttöönottolupa

Lujatalon Vaasaan urakoima Wärtsilän Smart Technology Hubin toimistorakennus on saanut käyttöönottoluvan ja työmaa valmistuu sisäpuolisilta osilta aikataulustaan edellä tiistaina 4.5.2021. Pihat luovutetaan kesän aikana sopimuksen mukaan. Työmaa on laadultaan ja jäljeltään ensiluokkaista ja tilaaja on siihen ollut tyytyväinen.

Lue lisää

Tilaaja painotti kokemusta toteuttajajoukkuetta valittaessa. Hantulan mukaan vaativissa rakennushankkeissa rakentajan ja rakennuttajan osaaminen tulee olla tasapainossa, jotta balanssi säilyy. Vaatimuksena oli myös tietomallintaminen, joka muuttaa vauhdilla totuttuja ja perinteisiä toimintatapoja rakennusalalla.

– Olemme jo vuodesta 2015 alkaneet rakentaa sisäistä organisaatiotamme siten, että tietomallinnus saadaan otettua haltuun eri liiketoimintayksiöissämme. Olemme jo nyt ottaneet uutta teknologiaa käyttöön – yhtenä esimerkkinä RIB iTWO, markkinoiden johtava 5D-järjestelmä. Samaan aikaan viemme toimintojen muutosprosessia eteenpäin eli sitä, miten teknologia otetaan mukaan eri toiminnoissa, sanoo Heimo Hantula.

Työmaa viikolla 18 (2021)

Kuvia työmaalta: