X

Johtamisjärjestelmä

Lujatalon johtamisjärjestelmä kuvaa yrityksen johtamisen systematiikan. Kuvaus alkaa Lujatalon strategiasta ja laskeutuu asiakastyöhön, hallintoon ja tuotantoon.

Johtamisjärjestelmämme on yrityksemme suunnan ja tahdon toteuttamisväline. Lujatalon liiketoiminnot jaetaan kolmeen ydinprosessiin: Ratkaisu-, Lujakoti- ja Palveluliiketoimintoprosessi. Johtamisjärjestelmämme kattaa kaikki toiminnot ja sitä sovelletaan kaikissa Lujatalo Oy:n alueyksiköissä ja -toimistoissa.

Lujatalon strategia

Lujan iskulause ”osaava suomalainen perheyhtiö” kiteyttää Lujan keskeisimmän erottautumistekijän; Lujatalo on ainoa kotimainen perheomisteinen rakennusliike suurimpien rakennusliikkeiden joukossa. Kotimaisuus tarkoittaa sitä, että raha pysyy Suomessa ja edistää kotimaan taloutta. Perheyhtiö tarkoittaa sitä, että Lujatalo kantaa vastuunsa pitkällä tähtäyksellä. Emme ole hakemassa pikavoittoja ja vastaamme työmme laadusta loppuun asti.

Yhdessä rakentaen –iskulause Lujatalon logon yhteydessä tarkoittaa puolestaan sitä, että luomme arvoa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Osallistamme asiakkaidemme lisäksi myös koko Lujatalon henkilöstön kehittämään yhdessä parempaa elinympäristöä meille suomalaisille.

Lujatalon menestys perustuu asiakaslähtöiseen, virtaviivaiseen toimintaan ja tietomallien hyödyntämiseen.

Lujatalon visiona on olla johtava korjausrakentaja, haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani sekä kasvukeskusten kysytyimpien valmiskotien rakentaja ja markkinoija. Visioon ja strategisiin tavoitteisiin päästäksemme Lujatalolla on strategioakaudellaan 2017 – 2020 viisi strategista kehitysohjelmaa:

  1. Paras asiakaskokemus
  2. Ketterimmät yhteistyömallit
  3. Halutuin työnantaja
  4. Korjausarakentamisen mestari
  5. Virtaviivainen toiminta

Lujatalon strategiaan voit tutustua tarkemmin infograafin kautta

Sertifioitua toimintaa

Lujatalon johtamisjärjestelmä on sertifioutu valtakunnallisesti ja se täyttää SFS-EN ISO 9001:2008, SFS-EN OHSAS 18001:2007 ja SFS-EN ISO 14001:2004 standardien vaatimukset. Ulkoinen arviointi takaa sen, että toimimme paitsi lakien ja asetusten mukaisesti, myös noudatamme omia tarkkoja ohjeistuksiamme sekä parannamme toimintaamme jatkuvasti.

Politiikka

Lujatalo Oy:n laatu-, ympäristö- ja työterveys-, turvallisuus ja työhyvinvointipolitiikka pohjautuu yhtiön arvoihin, Lujiin toimintatapoihin, sekä toiminta-ajatukseen: Lujatalo on tavoiteltu ja rehti yhteistyökumppani, joka rakentaa ja korjaa taloudellisesti ja tehokkaasti yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa pohjalta. Lujatalon toimitusjohtaja on hyväksynyt politiikan ja tämä määrittelee puitteet koko toiminnallemme.

Toimintakäsikirja

Toiminnan hyvä laatu toteutuu kun tuotteet sekä palvelut vastaavat asiakkaan odotuksia, ympäristövaikutukset ovat hallittuja, henkilöstön terveys ei vaarannu ja henkilöstön turvallisuus on varmistettu sekä kannattavuus turvaa toiminnan jatkuvuuden.

Toimintakäsikirjassa kuvataan Lujatalo Oy:n toimintatavat, laadunhallinnan, työterveyden ja työturvallisuuden sekä ympäristönäkökohtien huomioimiseksi tehtävät toimenpiteet.

Lujaa, vastuullista yritystoimintaa

Lujatalo Oy haluaa osana perheyhtiötä (Luja-yhtiöt) varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat aito asiakaskeskeisyys sekä luotettavuus, eettisyys ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Tavoittelemme taloudellista tulosta aina eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen sekä ilmastonmuutosta ehkäisten.

Lisää Luja-yhtiöiden kestävän kehityksen huomioimisesta löydät vuosikertomuksesta ja Luja-yhtiöiden sivuilta.