X

Työturvallisuus

Turvallisuus on asenne!

Turvallisuuden parantaminen on koko rakennusalan yhteinen kehityshaaste, joka vaikuttaa merkittävästi myös alan vetovoimaisuuteen työnantajana. Lujan sosiaalisessa vastuussa on korostunut jo vuosia työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja ylläpito. Meillä turvallinen tapa työskennellä on osa ammattitaitoa. Turvallinen työskentely on jokaisen työmaallamme työskentelevän oikeus ja velvollisuus. Lujatalolla kaikki työntekijät, alihankkijat ja kesätyöntekijät perehdytetään työtehtävään ja työmaan olosuhteisiin työnkuvan ja työmaan erityispiirteiden vaatimalla tavalla.

Työturvallisuuteen on kiinteästi sidoksissa riskien ennaltaehkäisy ja huomioiminen. Lujatalolla riskien ennaltaehkäisevää työtä ovat mm.:

  • esimiestyö
  • työntekijöiden perehdytys
  • työturvallisuushavainnot
  • henkilökohtaiset suojaimet
  • TR-mittaukset
  • nollatoleranssi alkoholin ja huumeiden suhteen

Lujatalolla on käytössä useita erilaisia tapoja työturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen, sen onnistumisen mittaamiseen ja raportoimiseen. Teemme yhteistyötä koko rakennusalan kanssa turvallisuuden lisäämiseksi ja ns. Nolla-tapaturmaan tavoitteeseen pääsemiseksi.  Lisäksi Lujatalo ottaa aktiivisesti osaa niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin työturvallisuuskilpailuihin.

Lujatalon henkilökunnalla on mahdollisuus vierailla tai viedä vieraita Pohjois-Suomen tai Kuopion turvapuistoihin. Turvapuistojen harjoitusradoilla on konkreettisia, lavastettuja esimerkkejä hyvistä työskentelytavoista sekä todellisista vahinkotapahtumista.

Turvapuistot: