X

Lujatalo on suomalainen rakentaja

Rakennusliike Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys toimii valtakunnallisesti reilun 900 ammattilaisen voimin.

Lujatalo on asunto- ja toimitilarakentaja, jolla on myös kattavat palvelut hanke- ja kiinteistökehittämisen osalta sekä vahva kokemus elinkaarihankkeista. Yritys on edelläkävijä digitaalisen rakentamisen menetelmien hyödyntämisessä ja sen Lujakoti-tuotemerkki tunnetaan hyvän asumisen laatumerkkinä.

Taustalla pitkät perinteet

Jo Lujan perustaja Feliks Isotalo ymmärsi yrityksen alkuaikoina, että kyetäkseen tuottamaan asiakkailleen entistä parempia tuotteita ja palveluja, kannattaa tehdä kehitystyötä yhdessä heidän kanssaan. Feliks Isotalon legendaarinen ”nokkavainu” perustui itse asiassa siihen, että hän tapasi ahkerasti asiakkaitaan ja haki keskustelujen kautta uusia asiakashyötyjen mahdollisuuksia.

Feliks Isotalon ajoista juontaa myös juurensa Lujatalon slogan ”Yhdessä rakentaen”. Myös Lujan yksi viidestä arvosta, ”J” eli ”Johtaminen on osallistuvaa”, on Feliksin peruja. Tuon arvon keskeisimpiä perusajatuksia on se, että Luja-yhtiöissä arvostetaan tiimityöskentelyä ja yhdessä suunnittelua, sekä omassa työssä että toimiessamme yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Monet rakennushankkeiden ongelmat ja haasteet ovat monimuotoisia ja edellyttävät monipuolisia näkökulmia ja keskenään erilaistenkin ratkaisujen pohtimista ja kehittelyä. Usein yhteiskehittelyä tehdään ilman standardoitua prosessia ja tarkoitusta varten kehitettyjä työkaluja. Tällöin toivottu lopputulos on enemmänkin kiinni tuurista ja satunnaisista onnistumisista.

Lujariihi - Paras lopputulos puidaan yhdessä

Lujatalo oli osallistumassa vuonna 2016 Kokkolan kaupunkikeskuksen tonttitarjouskilpailuun. Hankkeen tarjouksen jättöaika oli lähellä eikä osapuolilla ollut yhtenäistä näkemystä siitä, minkälaista kokonaisuutta oli tarkoitus tarjota tai miten suunnittelijoiden tulisi edetä.

Tuolloin Lujatalossa heräsi ajatus kokeilla osallistavaa työpajamenettelyä. Tavoitteeksi asetettiin parhaan mahdollisen suunnitelman laatiminen, jossa kaikkien hankkeeseen osallistuvien näkemykset ja tarpeet olisi huomioitu. Syntyi Lujariihi-toimintamalli, josta on sittemmin rakennettu systemaattinen ja dokumentoitu osallistamistyökalu parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseksi vaikkapa allianssihankkeissa.

Lue lisää