X

Lujariihi – paras lopputulos puidaan yhdessä!

Rakennusala kehittyy kohisten. Myös Lujatalo hakee ketteryyttä ja entistä nopeampaa mukautumiskykyä muuttuviin ympäristötekijöihin ja asiakkaiden vaatimuksiin. Yksi käytäntöön viety toimintamalli on Lujariihi, jonka avulla tuli voitto muun muassa Taideyliopiston ja Tikkurilan kirkon suunnittelukilpailuissa. Lujariihi on Lujatalon kehittämä vuorovaikutusta vahvistava työpajamalli, jonka avulla kaikki rakennushankkeen osapuolet osallistetaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen niin, että lopputulos on paras mahdollinen.

Lujariihi logo 180px

Tavoitteena toiveiden mukainen lopputulos

Jokaiselle rakennusprojektissa mukana olevalle on tärkeää, että lopputulos on tavoitteiden ja toivomusten mukainen. Eri käyttäjäryhmien tarpeiden yhteensovitus ja niiden toteuttaminen kustannustehokkaasti ovat rakennushankkeiden tärkeimpiä tekijöitä. Tätä prosessia tukemaan Lujatalo on kehitellyt Lujariihen, yhteiskehittelytyökalun toimivien ratkaisujen löytämiseen. Se tuo yhteen tilaajan, tilan käyttäjät, rakentajan ja rakennuttajan tehokkaan osallistavan, työpajapohjaisen toiminnan kautta.

Sitoutetaan osapuolet

Lujariihi-työpajoissa on omat pitkän kehitys- ja kokeilutyön pohjalta syntyneet pelisääntönsä ja yhteistyömallinsa, joiden avulla Lujatalo yhdessä hankkeen eri osapuolien kanssa luo asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun. Toimintamallilla lisätään koko hankkeen tehokkuutta ja sitoutetaan kaikki eri osapuolet saumattomaan yhteistyöhön.

Paras mahdollinen lopputulos syntyy innovoimalla uutta ja toimivaa ja samalla vähentämällä turhaa ja tarpeetonta. Lujariihi-toimintamallista löytyy rakennushankkeen eri vaiheisiin omat Lujariihi-moduulinsa. Paras mahdollinen lopputulos tarkoittaa hankkeen osapuolille myös riihikuivaa rahaa!

Toiminnallisuus, idearikkaus ja asiakkaan aito kuunteleminen

Lujatalo ja Lujariihi-työpajat olivat mukana voitokkaasti mm. uuden Helsingin Sörnäisiin rakennettavan Taideyliopiston kampuksen kilpailutuksessa sekä Tikkurilan uuden kirkon kilpailutuksessa. Lujatalo toi jo ehdotuksen suunnitteluvaiheessa kaikki toimijat Lujariihen avulla saman pöydän ääreen, jossa kiteytettiin yhteinen tahtotila ja toteutustavat. Erityisen tärkeää näissä esimerkkihankkeissa oli, että eri käyttäjäryhmät pääsivät ilmaisemaan toiveensa ja näkemyksensä, joiden pohjalta voittoisat ehdotukset suunniteltiin.

Lujariihen tarina

Infografiikka Lujariihestä ja sen toimintaperiaatteista

Lujariihi infograafi - Lujatalo