X

Hämeenkyrön monitoimikeskus

Lujatalon ensimmäiseen elinkaarihankkeeseen, vuonna 2016 valmistuneeseen Hämeenkyrön monitoimikeskukseen kuuluu koulu, päiväkoti, ympärivuorokautinen päivähoito, kirjasto, urheiluhalli ja sen iltakäyttötoiminta sekä keittiö. Monitoimikeskus tarjoaa 150 kokopäivistä hoitopaikkaa sekä perusopetuksen tilat lähes 300 oppilaalle. Rakennushankkeen kokonaisneliömäärä on 9 500 neliötä.

Hämeenkyrön monitoimikeskus on ollut käytössä viisi vuotta (2016-2021). Kohteen käyttäjä sekä ylläpidosta vastaava taho kertovat kokemuksiaan yhteistyöstä.

Hämeenkyrön Silta, rehtori Timo Mäkelä

Hämeenkyrön monitoimikeskus Sillassa toimivassa koulussa opiskelevat esikoululaiset sekä 1–6 luokkien oppilaat. Koulussa on noin 300 oppilasta. Koulu on turvallinen, korkeatasoista perusopetusta antava koulu, jossa oppilas kasvaa itsensä ja toiset hyväksyväksi, lahjakkuutensa ja luovuutensa hyödyntäväksi kansalaiseksi.

”Olemme viihtyneet uusissa koulutiloissa erittäin hyvin. Hämeenkyrön monitoimikeskuksen tarjoamat tilat koulullemme ovat turvalliset, käytännölliset ja toimivat. Viiden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen me käyttäjät olemme löytäneet hyvin paikkamme ja toimivan yhteispelin säännöt.

Käyttäjien kesken säännöllisesti pidetyissä kokouksissa nostamme esiin huomiota vaativat asiat ja pyrimme myös ennakoimaan edessäpäin olevia, esimerkiksi kunnossapitoon liittyviä asioita.

Lujatalo vastaa kumppanuushengessä Coorin ja Sniderin kanssa kiinteistön ylläpidosta, jossa korostuu avoin kommunikointi ja luottamus. Yhteiset palaverit ja avoin vuorovaikutus ovat yhteistyömme ehdoton ydin. Ulkoapäin tulevia muuttuvia tekijöitä ei aina pysty ennakoimaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset sääilmiöt ja niiden aiheuttamat poikkeustilanteisiin, joiden kohdalla vaaditaan reaktiivista reagointia. Pitkän huoltosuhteen ollessa kyseessä ei myöskään kaikkeen voi varautua ennakoiden. Tällaiset asiat olemme pystyneet ratkomaan hyvässä yhteishengessä.

Lujatalo osallistuu myös operatiiviseen toimintaan kiinteistöpäällikkönsä johdolla, mikä tuo varmuutta ja luottamusta. Asioita ei jätetä kesken, vaan rakentaja on aidosti kiinnostunut elinkaarihankkeen huoltosuhteesta.

Elinkaarimallilla toteutettu monitoimitila tuntuu rakentamisratkaisuna toimivalta, sillä elinkaarimallilla toteutetuissa hankkeissa vaaditaan jo lähtökohtaisesti tietyn kokoisia ja tasoisia toimijoita. Isojen toimijoiden resurssit herättävät luottamusta ja ne toimivat laadun takeena.”

Coor Suomi, Markku Vasama

Coor on Pohjoismaiden johtavia kiinteistöpalvelutoimittajia, jonka tarjonta kattaa kaikki palvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin hyvä ja tehokas toiminta edellyttää. Coor luo toimisto- ja kiinteistöratkaisuja, joiden ansiosta asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintansa kehittämiseen.

”Viisi vuotta Lujatalon alihankkijana Hämeenkyrön monitoimikeskuksen huoltopalveluista vastaavana on sujunut hyvin. Yhteistyö on ollut joustavaa, ja kommunikointikanavat ovat olleet avoimet. Yhteinen tahtotila tuottaa mahdollisimman laadukkaita palveluja tilojen käyttäjille sitoo meitä yhteen Lujatalon kanssa. Coorin vastuulle kuuluvat Hämeenkyrön kohteessa managerointi, kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja siivous.

Hämeenkyrön monitoimikeskus on suunniteltu ja rakennettu pitkää käyttöikää ajatellen, ylläpitojakson ollessa 13+5 vuotta. Erityisesti näin pitkien ylläpitojaksojen hankkeissa on tärkeää huolehtia selkeästä työnjaosta, viestinnän avoimuudesta ja mahdollisien ongelmien esille tuomisesta heti niiden ilmaannuttua.

Yhteiset kokoukset monitoimikeskuksen eri osapuolien kesken ovat arvokkaita ja tunnelma niissä on aina positiivinen. Normaalien kuukausittaisten seurantapalaverien lisäksi olemme pitäneet kehityspalavereita, joissa käsitellään kehitysideoita ja edistetään tulevaisuuden suunnittelua ja avointa tiedon kulkua sekä paneudutaan haasteisiin ja ratkotaan mahdollisia esiin tulleita ongelmia yhdessä.”

Valmistunut 2016, palvelujakso käynnissä Pirkanmaa

Hämeenkyrön monitoimikeskus

Toimitilat, elinkaarihanke

Kohteen tiedot

  • Lujatalon ensimmäiseen elinkaarihankkeeseen Hämeenkyrön kunnan Kirkonkylän keskustaan valmistui koulu, päiväkoti ja kirjasto.
    Uusi monitoimikeskus tarjoaa 150 kokopäivistä hoitopaikkaa sekä perusopetuksen tilat lähes 300 oppilaalle. Keskukseen rakennetaan lisäksi kansalaisopisto, musiikkiopisto sekä yhteiset liikunta- ja ruokailutilat.
  • Rakennushankkeen kokonaisneliömäärä on 9 500 neliötä.
Lue lisää